Hem

   Gärdsbo-Hällby-Islingby

Jaktvårdsförening

Välkommen till GHI-

Jaktvårdsförening


Föreningens tilldelning av Kronhjort är 1 hjort, 2 hindar och 3 kalvar. Om ni skjuter hjort så meddela det så fort som

möjligt så att det kan läggas ut för kännedom.

Maila :admin@ghijaktforening.se


Sidan är under konstruktion och redigeras fortlöpande.

Synpunkter och önskemål mottages tacksamt.


Kontakt

Till ersom ska jaga bock den 16:e . Glöm inte att kolla inskjutningen!