Gerdsbo-Hällby-Islingby

Jaktvårdsförening

Skjut mer gris, de ökar snabbt!

1940 - 75 år - 2015

anders med galt

Över 100 grisar skjutna, men det räcker inte, det kommer nya hela tiden.

Extra tilldelning på älg!

Efter påtryckningar från markägarna har föreningen lyckats utverka ytterligare tilldelning på älg. Betestrycket har blivit alldeles för högt på ungskogens tallplantor, vilket gjort att Länsstyrelsen beviljat utökad licens med två kor och fyra kalvar.
Det finns ju grupper av älg på 10-15 st älgar i området så det behövs helt klart en ökad avskjutning.
Att vi har en för stor älgstam bevisas ju av att det nu endast återstår en kalv av de extra sex djur som tilldelats. Efter bara en och en halv dag.
Sista kalven sköts nästa helg, och därmed är även den extra tilldelningen klar.

stovare Nu pågår den riktiga jakten.  hare

Gerdsbo-Hällby-Islingby jaktvårdsförening bildades 1940 av markägarna i byarna söder om Västerfärnebo i Västmanland. Anledningen var att värna om viltet och skogen på ett förenligt sätt.

Från och med jaktåret 2007-2008 är området också ett kronhjortsskötselområde.

Arealen är ca 3600 ha, varav hälften skog och hälften öppna marker.

Viltarter är förutom älg och rådjur även skogs-och fälthare, tjäder, orre och järpe. Kronhjort har börjat etablera sig i området. Vildsvin finns det numera mycket gott om. Självklart finns räv och grävling. Lodjur och numera bäver förekommer också. Vargar har bildat revir och fått en kull med 8 valpar under 2011. F.n. verkar det lungnt på vargfronten. Björn då? Ja, det finns en och annan skröna... Du får tro dom om du vill.

Medlemsantalet är ca 40 st. varav 35 jagar älg.

Ansökan om medlemskap skall vara föreningen tillhanda senast den 15 mars, antingen med brev eller epost.

fasan

Utsättning av fasaner pågår!

Nu har vi sett första fasankullen ute. Rapportera in om du ser en kull någonstans. Maila här eller ring Ingemar.
Bakgrundsbilden är utsikten från pass 9 mellan vägarna före branden 2014. Bara så ni minns hur det såg ut förr.
.